چهارشنبه, 06 اسفند 1399

نشست تخصصی نظریه دلالت در میراث دانشمندان مسلمان

بسم الله الرحمن الرحیم

پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی برگزار می کند:

نشست تخصصی نظریه دلالت در میراث دانشمندان مسلمان

شما اینجا هستید: خانه فعالیت‌های‌انجمن نشست ها نشست تخصصی نظریه دلالت در میراث دانشمندان مسلمان