چهارشنبه, 06 اسفند 1399
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کارگاه آموزشی معناشناسی و مطالعات قرآنی نوشته شده توسط مدیر سایت 11
كارگاه آشنایی با مقاله نویسی در ژورنال هال بین المللی مطالعات اسلامی نوشته شده توسط مدیر سایت 11
کارگاه تعقل نصی نوشته شده توسط مدیر سایت 12
کارگاه آموزشی سنجش پذیری و مقیاس سازی در تحلیل مفاهیم قرآنی نوشته شده توسط مدیر سایت 458
کارگاه یک روزه انسان و روابط اجتماعی در سنت شیعی با تاکید بر نهج البلاغه نوشته شده توسط مدیر سایت 617
کارگاه آموزشی بین المللی تحقیقات تفسیری هرمنوتیکی از دیدگاه اسلام و مسیحیت نوشته شده توسط مدیر سایت 983
کارگاه آموزشی معناشناسی ایمان در قرآن کریم نوشته شده توسط مدیر سایت 979
کارگاه آموزشی بین المللی تفسیر هرمنوتیک کتاب های مقدس نوشته شده توسط مدیر سایت 1083
کارگاه آموزشی آشنایی با حیطه های معنا شناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی نوشته شده توسط مدیر سایت 1156
کارگاه روش تحقیق تخصصی با رویکرد تحلیلی نوشته شده توسط مدیر سایت 1047
شما اینجا هستید: خانه فعالیت‌های‌انجمن کارگاه آموزشی