دوشنبه, 22 مهر 1398
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کارگاه آموزشی سنجش پذیری و مقیاس سازی در تحلیل مفاهیم قرآنی نوشته شده توسط مدیر سایت 104
کارگاه یک روزه انسان و روابط اجتماعی در سنت شیعی با تاکید بر نهج البلاغه نوشته شده توسط مدیر سایت 117
کارگاه آموزشی بین المللی تحقیقات تفسیری هرمنوتیکی از دیدگاه اسلام و مسیحیت نوشته شده توسط مدیر سایت 796
کارگاه آموزشی معناشناسی ایمان در قرآن کریم نوشته شده توسط مدیر سایت 767
کارگاه آموزشی بین المللی تفسیر هرمنوتیک کتاب های مقدس نوشته شده توسط مدیر سایت 843
کارگاه آموزشی آشنایی با حیطه های معنا شناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی نوشته شده توسط مدیر سایت 920
کارگاه روش تحقیق تخصصی با رویکرد تحلیلی نوشته شده توسط مدیر سایت 856
کارگاه آموزش نرم‌افزارهای یادداشت‌برداری و مهارت‌های تخصصی نوشته شده توسط مدیر سایت 768
کارگاه آشنایی با تاریخ خط عربی و رسم ‌المصحف نوشته شده توسط مدیر سایت 777
کارگاه آشنایی با حیطه‌های معناشناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی نوشته شده توسط مدیر سایت 754
شما اینجا هستید: خانه فعالیت‌های‌انجمن کارگاه آموزشی