جمعه, 14 آذر 1399
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کارگاه آموزشی سنجش پذیری و مقیاس سازی در تحلیل مفاهیم قرآنی نوشته شده توسط مدیر سایت 346
کارگاه یک روزه انسان و روابط اجتماعی در سنت شیعی با تاکید بر نهج البلاغه نوشته شده توسط مدیر سایت 548
کارگاه آموزشی بین المللی تحقیقات تفسیری هرمنوتیکی از دیدگاه اسلام و مسیحیت نوشته شده توسط مدیر سایت 922
کارگاه آموزشی معناشناسی ایمان در قرآن کریم نوشته شده توسط مدیر سایت 915
کارگاه آموزشی بین المللی تفسیر هرمنوتیک کتاب های مقدس نوشته شده توسط مدیر سایت 994
کارگاه آموزشی آشنایی با حیطه های معنا شناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی نوشته شده توسط مدیر سایت 1081
کارگاه روش تحقیق تخصصی با رویکرد تحلیلی نوشته شده توسط مدیر سایت 981
کارگاه آموزش نرم‌افزارهای یادداشت‌برداری و مهارت‌های تخصصی نوشته شده توسط مدیر سایت 892
کارگاه آشنایی با تاریخ خط عربی و رسم ‌المصحف نوشته شده توسط مدیر سایت 897
کارگاه آشنایی با حیطه‌های معناشناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی نوشته شده توسط مدیر سایت 879
شما اینجا هستید: خانه فعالیت‌های‌انجمن کارگاه آموزشی