چهارشنبه, 06 اسفند 1399
شما اینجا هستید: خانه فعالیت‌های‌انجمن کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی سنجش پذیری و مقیاس سازی در تحلیل مفاهیم قرآنی