جمعه, 14 آذر 1399

کارگاه آموزشی سنجش پذیری و مقیاس سازی در تحلیل مفاهیم قرآنی

شما اینجا هستید: خانه فعالیت‌های‌انجمن کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی سنجش پذیری و مقیاس سازی در تحلیل مفاهیم قرآنی